• FAQ

  Photo: Lufthansa Cargo

 • FAQ

  Photo: Lufthansa Cargo

 • FAQ

  Photo: Lufthansa Cargo

 • FAQ

 • FAQ

  Photo: Lufthansa Cargo

Q: CENE AVIO PREVOZA?

 

A: Cene zavise od krajnje destinacije, težine, volumena, vrste robe, hitnosti i mnogih drugih faktora. Postoji više vrsta air cargo servisa . Na vama je da se odlučite koji ćete izabrati,shodno potrebi i mogućnostima. Cene se formiraju prema Kg obračunske težine. Sve potrebne informacije na tel. 011 2286 288 ili tel/fax 011 2286 130 ili e-maila.

 

Q: ŠTA JE OBRAČUNSKA TEŽINA POŠILJKE

 

A: To je jedinica mere izražena u Kg, a služi za naplatu avio vozarine. U obzir se uvek uzima volumen posiljke u odnosu 1:6 (1lit.=6dm3), odnosno ukupan volumen robe u cm3 se deli sa 6000. Ukoliko je rezultat veci od stvarne težine, onda se on, a ne stvarna težina uzima kao obracunska težina za naplatu. Ukoliko je rezultat manji onda se za obracun uzima stvarna težina posiljke.

 

Primer:
5 paketa ukupne težine 100 Kg, od kojih je svaki dimenzija 60x50x50cm

 

Obračun:
5*60*50*50 = 750000cm3 ( 0,75 m3)
750000/6000=125 Kg – placa se prevoz za 125 Kg.

 

Ukoliko bi paketi bili manjih dimenzija, odnosno uzmimo za primer: 5/40x30x30 obračun bi bio sledeci:

 

5*40*30*30 =180000cm3/6000=30/Kg.

 

U ovakvom slučaju se za obracun uzima stvarna težina odnosno 100 Kg. Naša preporuka bi bila da uvek obratite pažnju da pakovanje bude optimalno, čime znatno smanjujete troškove avio transporta čime i vaša roba postaje konkurentnija svojom cenom.

 

Q: KAKO AVIONOM PREVESTI KUĆNE LJUBIMCE?

 

A: Potrebno je pre svega obezbediti dokumenta neophodna za izvoznu i uvoznu proceduru. Veterinarski certifikat izdat od nedlezne vet inspekcije. Potvrdu o vakcinaciji ne stariju od 7 dana. Uvoznu dozvolu za zemlje koje to traže(takvu informaciju uvek možete dobiti od primaoca na krajnjem odredištu).
Takođe je potrebno obezbediti odgovarajući kavez za prevoz. Cena prevoza se obračunava po težini ili volumenu kaveza (pogledati pitanje obračunsak težina).
Takođe cena zavisi od krajnjeg odredišta.

 

Informacije možete dobiti na tel. 011 2286’288
Postoje neke vrste pasa koji su zabranjeni za avio transport.

 

Q: KVARLJIVE I TEMPERATURNO SENZITIVNE ROBE

 

A: Sve potrebne informacije možete pronaći na http://www.lufthansa-cargo.com fresh and cool.td ili preko e-mail upita. Takve vrste roba su predmet prethodne najave i konkretnog upita.

 

Q: ORGANIZACIJA AVIO TRANSPORTA ZA UVOZNE ROBE?

 

A: Ovim poslom se bave Air cargo agenti. Imamo veoma dobre špediterske veze širom sveta. Upit

 

Q: KAKO PRATITI PUT AVIO POŠILJKI?

 

A: Potrebno je uneti broj pošiljke odnosno br.AWB-a na sajtu kompanije koja je prevoznik.
Za Lufthansu Cargo www.lufthansa-cargo.com

 

Q: KAKVO PAKOVANJE JE OBAVEZNO ZA AVIO TRANSPORT

 

A: Za generalni teret ne postoji odredena vrsta ambalaže koja se mora koristii. Potrebno je da vašu posiljku zapakujete tako da pre svega bude bezbedna za avio transport. Ambalaža mora biti dovoljno cvrsta i kvalitetna da podnese manipulacije na polaznim, tranzitnim i dolaznim aerodromima. U vašem je interesu da pakovanje bude kvalitetno.
Za specijalne vrste roba potrebno je obezbediti i specijalnu ambalažu. Materije koje spadaju u kategoriju opasnih materija za prevoz (DGR) moraju biti pakovane u atestiranu ambalazu sa oznakom UN ICAO I shodno pravilima objavljenim u IATA publikaciji “Dangerous Goods Regulation”.

 

CARINJENJE ROBE

 

Q: PARITETI ISPORUKE “INCOTERMS”?

 

A: Poklanjamo jednostavnu tabelu sa objašnjenjima Incoterms pariteta – Incoterms

 

Q: RAZNE INFORMACIJE ZA UVOZNA I IZVOZNA CARINJENJA, POTREBNA DOKUMENTACIJA?

 

A: Uprava carina : www.upravacarina.rs

 

Q: KAMIONSKI TRANSPORT?

 

Upit

 

Q: ZBIRNI/KONSOLIDOVANI TRANSPORT?

 

A: Informacije preko e-mail upita