• NOVOSTI

  Photo: Lufthansa Cargo

 • NOVOSTI

 • NOVOSTI

  Photo: Lufthansa Cargo

 • NOVOSTI

  Photo: Lufthansa Cargo

 • NOVOSTI

  Photo: Lufthansa Cargo

Uprava Carina Republike Srbije je početkom godine dodelila našoj kompaniji sertifikat Ovlašćenog privrednog subjekta-OPS

Ovaj sertifikat se dodeljuje firmama koje imaju status pouzdanog partnera, a za koje je proverama utvrđeno da ispunjavaju specifične kriterijume. Prema rečima direktora preduzeća Velimira Garzičića, za Interšped-B status Ovlašćenog privrednog subjekta predstavlja još jednu veoma važnu potvrdu dosadašnjih rezultata poslovanja.

„Dobijeni status predstavlja dokaz da smo sistemski uređena kompanija sa jasno definisanim ciljevima i procedurama rada. Takođe, to nam je podstrek da nastavimo da budemo tržišno prepoznatljivi kao pouzdan i stabilan partner. Ponosni smo što smo status OPS stekli timskim radom u svim segmentima poslovanja i u uslugama koje pružamo, kao i konstantnim unapređenjem procesa rada i praćenjem potreba tržišta i zahteva naših komitenata“.

Kompletan tekst možete pogledati na linkovima:

http://www.carina.rs/cyr/Stranice/Vest.aspx?ListItemID=1969

https://www.ekapija.com/news/2058425/intersped